Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen MA 15.11.2021 klo 18.00

Orca Helsinki ry

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Maanantai 15.11.2021 kello 18:00

Vuosaaren urheilutalon kokoushuone

 

Esityslista

 • Kokouksen avaaminen
 • Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Kokouksen järjestäytyminen

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös äänten laskijoina. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 • Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2022

Päätösehdotus: Valitaan hallituksen puheenjohtaja kokouksessa ehdolle asettuneiden ehdokkaiden joukosta.

 • Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2022

Päätösehdotus: Valitaan hallitukseen puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä kokouksessa ehdolle asettuneiden ehdokkaiden joukosta.

 • Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022.

 • Vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2022.

 • Vuoden 2022 toiminnantarkastajan valinta
 • Vuoden 2022 jäsenmaksun määrääminen

Päätösehdotus: Päätetään ensi vuoden jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa.

 • Muut esille tulevat asiat
 • Kokouksen päättäminen