Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen MA 14.11.2022 klo 18.00

Orca Helsinki ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Maanantai 14.11.2022 kello 18:00

Vuosaaren urheilutalon kokoushuone

Esityslista

  • Kokouksen avaaminen
  • Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokouksen järjestäytyminen

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös äänten laskijoina. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

  • Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2023

Päätösehdotus: Valitaan hallituksen puheenjohtaja kokouksessa ehdolle asettuneiden ehdokkaiden joukosta.

  • Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2023

Päätösehdotus: Valitaan hallitukseen puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä kokouksessa ehdolle asettuneiden ehdokkaiden joukosta.

  • Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022.

  • Vuoden 2023 talousarvion hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2022.

  • Vuoden 2023 toiminnantarkastajan valinta
  • Vuoden 2023 jäsenmaksun määrääminen

Päätösehdotus: Päätetään ensi vuoden jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa.

  • Muut esille tulevat asiat