Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen MA 27.11.2023 klo 18.00

Orca Helsinki ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika:                             Maanantai 27.11.2023 kello 18:00

Paikka                          Vuosaaren urheilutalon kokoushuone

Esityslista

    1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös äänten laskijoina. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2024

Päätösehdotus: Valitaan hallituksen puheenjohtaja kokouksessa ehdolle asettuneiden ehdokkaiden joukosta.

5. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2024

Päätösehdotus: Valitaan hallitukseen puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä kokouksessa ehdolle asettuneiden ehdokkaiden joukosta.

6. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024.

7. Vuoden 20224 talousarvion hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2024.

8. Vuoden 2024 toiminnantarkastajan valinta

9. Vuoden 2024 jäsenmaksun määrääminen

Päätösehdotus: Päätetään ensi vuoden jäsenmaksun suuruudeksi 35 euroa.

10. ORCA Helsinki r.y. sääntöjen päivittäminen

Päätösehdotus: Päivitetään seurasääntöjä Kurinpidon ja vastuullisuuden osalta, Olympiakomitean suosituksen mukaisesti.

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen