Kutsu kevätkokoukseen MA 22.5. klo 18

Orca Helsinki ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika:                             Maanantai 22.05.2023 kello 18:00

Paikka                          Vuosaaren urheilutalo

Esityslista

  1. Kokouksen avaaminen
  • Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokouksen järjestäytyminen

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös äänten laskijoina. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

  • Edellisen vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös.

  • Edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.

  • Edellisen vuoden hallituksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.

Päätösehdotus: Myönnetään hallitukselle tili- ja vastuuvapaus vuodelle 2022.

  • Muut esille tulevat asiat
  • Kokouksen päättäminen