Lasten harrastetoiminta ja uimakoulut

LASTEN KURSSIT

Vesikirppu

Vesikirppu on tarkoitettu reippaille, mutta vedessä aroille, n. 3-5-vuotiaille uimataidottomille lapsille. Arempien lasten vanhemmat voivat osallistua opetukseen altaassa ja olla tarvittaessa lapsen tukena.

Vesikirppu on Suomen Uimaliiton opetussisällön mukaan etenevä uimakoulu. Uimaopetuksessa vahvistetaan lapsen liikunnallisia perustaitoja, veteen totuttelemista ja vesitaituruuden kehittymistä. Vesikirput opettelevat uinnin alkeita leikkien lomassa.

Opetus tapahtuu lasten altaan matalassa päässä erilaisia apuvälineitä käyttäen. Vesikirpuissa kehitetään lapsen vesitaituruutta, joka tarkoittaa liikkumista, hengittämistä ja vartalon hallintaa vedessä. Tavoitteena on että lapsi tottuu vedessä polskutteluun ilman pelkoja sekä oppia koira- ja myyräuinnin käsi- ja jalkaliikkeitä. Reippaille vesipedoille opastetaan myös selkäuintia, kellumista, sukeltamista ja kannustetaan kokeilemaan uintia ohjaajan kannattelemana ilman kellukkeita.

Rohkeat Vesikirput saatetaan altaalle uimapuku päällä. Ohjaaja vastaa uimareista vain opetusaikana. Kauden päätyttyä lapset saavat todistuksen vesikirppumerkin suorituksesta. Pienempien lasten vesikirppu vastaa sisällöltään vesipeuhua.

Vesikirpun osaamistavoitteet kauden päätteeksi: https://orca.fi/wp-content/uploads/2019/08/vesikirppu.pdf

Uimarin polku Orcassa: https://orca.fi/uimarinpolku/

Vesikilpikonna

Vesikilpikonna on uimaliiton opetussisältöjen mukaan etenevä uimakoulu, joka on suunnattu 5-7 vuotiaille uimataidottomille lapsille. Aloittavat kilpikonnat osaavat jo sukeltaa ja edetä altaassa apuvälineen avulla ja ovat suorittaneet Vesikirppu-merkin tai Vesipeuhun. Osallistumisedellytykseksi katsotaan myös vastaavat taidot.

Uimakoulun tavoitteena on oppia liukumaan vatsallaan ja selällään ilman apuvälineitä, hallita erilaisia kelluntoja sekä uimaan 5 metriä vatsallaan ja selällään.

Lapset tulevat tunnin alkaessa suihkun kautta altaalle uimapuku päällä. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni tai käyttää uimalakkia. Uimalaseja on suositeltava käyttää. (Vesikilpikonnan opetussisältö vastaa Alkeisuimakoulua).

Vesikilpikonnan osaamistavoitteet kauden päätteeksi: https://orca.fi/wp-content/uploads/2019/08/vesikilpikonna.pdf

Uimarin polku Orcassa: https://orca.fi/uimarinpolku/

Vesimyyrä

Vesimyyrä on uimaliiton opetussisältöjen mukaan etenevä uimakoulu, joka on suunnattu 5-8 vuotiaille lapsille. Aloittavat vesimyyrät osaavat uida vähintään 5 metriä selin ja vatsallaan, sukeltaa, liukua ja kellua. Vesimyyrän tavoitteena on oppia uimaan koira- ja myyräuintia sekä alkeisselkäuintia 25 metriä sekä vahvistaa vesitaituruutta niin, että lapsi voi seuraavaksi jatkaa uintiharrastusta syvään altaaseen ja vesiralleihin. Osallistumisedellytys on suoritettu Vesikilpikonna-merkki tai vastaavat taidot.

Lapset tulevat tunnin alkaessa suihkun kautta altaalle uimapuku päällä. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni tai käyttää uimalakkia. Tarvitset myös uimalasit.

Vesikilpikonnan osaamistavoitteet kauden päätteeksi: https://orca.fi/wp-content/uploads/2019/08/vesimyyr.pdf

Uimarin polku Orcassa: https://orca.fi/uimarinpolku/

Sammakot (vesiralli 1.)

Sammakot (vesiralli 1. tasoa vastaava) on syvänaltaan ryhmien ensimmäinen taitotaso, jossa tutustutaan kilpauintiin, vesipalloon, uimahyppyihin ja taitouintiin. Sammakko harjoittelee uimataidon perusteita ja kaikkia lajeja lähestytään mukavalla tavalla ja mahdollisena tulevana harrastuksena. Osallistumisvaatimuksena on riittävä noin 25m uimataito syvässä altaassa. Perus liu’ut ja kellunnat on myös hyvä hallita. Matalan opetusaltaan uimakoulut sopii lapsille, joilla on vielä harjoiteltavaa mainituissa taidoissa. Sammakot harjoittelevat kokonaan isossa altaassa.

Lapset tulevat harjoituksen alkaessa altaalle (suihkun kautta) uimapuku päällä. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni tai käyttää uimalakkia. Uimalasit on hyvä olla mukana.

Tutusti uintiryhmiin ja uimarin polkuun: https://orca.fi/uimarinpolku/

Sammakon osaamistavoitteet: https://orca.fi/wp-content/uploads/2019/08/sammakko.pdf

Kalat (vesiralli 2.)

Kalat on syvänaltaan toinen taitotaso (vastaa taitotekijäiltään vesiralli 2.) Kalat osaavat jo uida yhtäjaksoisesti 50 metriä sekä hypätä jalat tai pää edellä syvään altaaseen. Lisäksi on hyvä osata tehdä kuperkeikka vedessä, liukua sukeltaen ja veden pinnalla n. 5-10 sekä kellua ja potkia laudan kanssa vähintään 25 m. Ryhmässä harjoitellaan perustekniikoita ja tavoitteena on pidentää uintimatkaa sekä oppia kilpauintiin, vesipalloon sekä taitouintiin liittyviä hauskoja taitoja. Vaatimuksena on hyväksytysti suoritettu sammakko-merkki tai vastaavat taidot. Tarkemmat osaaamistavoitteet löytyvät liitetiedostosta.

Lapset tulevat tunnin alkaessa altaalle (suihkun kautta) uimapuku päällä. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni tai käyttää uimalakkia. Uimalasit on hyvä ottaa mukaan. Opetus tapahtuu kokonaan isossa altaassa.

Norpat (vesiralli 3.)

Norppien (Vesiralli 3.) uimataitovaatimus on yhtäjaksoisesti 100 m. Lapsi osaa hypätä jalat edellä altaaseen ja uida n. 10 m vapaauintia hengittämättä oikeassa uintiasennossa. Lapsi osaa potkia laudan kanssa yhtäjaksoisesti 100 m. Osallistumisvaatimuksena on hyväksytysti suoritettu Kala-merkki (vesiralli 2.) tai vastaavat taidot. Ryhmässä harjoitellaan lajitekniikoiden perusteita ja tavoitteena on pidentää uintimatkaa sekä oppia kilpauintiin, vesipalloon sekä taitouintiin liittyviä hauskoja taitoja.

Delfiinit (vesiralli 4.)

Delfiinien (Vesiralli 4.) uimataitovaatimus on yhtäjaksoisesti vähintään 150 m sujuvasti. Uimari osaa edetä pelkillä potkuilla 100m. Delfiinit osaavat uida 25m kroolia, 25m selkäkroolia sekä hypätään eri tavoin altaan reunalta.

Huomioithan, että treeneissä voidaan uida enemmän metrejä kuin aikaisemmilla taitotasoilla. Osallistumiseksi katsotaan lisäksi hyväksytysti suoritettu Norppa-merkki (vesiralli 3.) tai vastaavat taidot. Ryhmässä harjoitellaan lajitekniikoita tavoitteena saavuttaa hyvä uimataito sekä oppia kilpauintiin, vesipalloon sekä taitouintiin liittyviä hauskoja taitoja. Tarkemmat osaaamistavoitteet löytyvät liitetiedostosta. Opetus tapahtuu kokonaan isossa altaassa.

Harrasteryhmä 1.

Harrastusryhmä I tarjoaa lapsille mahdollisuuden harrastaa uintia rennosti ilman tulostavoitteita. Ryhmässä kehitetään monipuolisesti vesitaituruutta, liikkuvuutta, aerobista kestävyyttä, voimaominaisuuksia sekä peruslajitekniikoita. Harjoittelussa keskeistä on vahvistaa liikkumisen iloa ja sidettä uintilajiin loppuiäksi.

Taitotasovaatimuksena ryhmään liittymiselle on yli 8 vuoden ikä ja vähintään kala-merkin suoritus (Uimaliiton Vesitaiturit) tai Urheiluhallien kouluikäisten tekniikka 2. suoritukset tai vastaavat taidot. Harrastusryhmässä harjoitellaan kausittain, ja lapset ovat uimaseuran jäseniä.

Ryhmässä harjoitteleminen ei edellytä kilpailuissa käymistä, mutta siirtyminen kilparyhmään on mahdollista. Ryhmässä on mahdollisuus harrastaa uintia 1-4krt /vko. Ilmoittauduthan erikseen kaikkiin viikon treeneihin. Ilmoittautuminen on sitova kausittain.

Harrasteryhmä 2.

Harraste 2 on suunnattu yli 10 vuotiaille uimarin aluille. Ryhmässä lapsilla on mahdollisuus harrastaa uintia rennosti ilman tulostavoitteita. Ryhmässä kehitetään monipuolisesti vesitaituruutta, liikkuvuutta, aerobista kestävyyttä, voimaominaisuuksia sekä peruslajitekniikoita. Tavoitteena on kehittää uimataitoa niin, että lapsi pystyy uimaan 100 metriä sekauintia. Lapsen liikkuessa monipuolisesti vedessä, kehittyy hänen luottamuksensa veteen ja samalla hänestä tulee taitava vedessä liikkuja. Taitava uimari hallitsee hengityksen, asennon ja liikkeen vedessä ja omaa näin edellytykset hyvän uintitekniikan oppimiseen. Harjoittelussa keskeistä on myös vahvistaa liikkumisen iloa ja sidettä uintilajiin loppuiäksi.

Taitotasovaatimuksena ryhmään liittymiselle on yli 10 vuoden ikä ja delfiini-merkin suoritus (Uimaliiton vesirallit) tai Urheiluhallien kouluikäisten tekniikka 3. suoritukset tai vastaavat taidot. Harrastusryhmässä harjoitellaan kausittain, ja lapset ovat uimaseuran jäseniä.

Ryhmässä harjoitteleminen ei edellytä kilpailuissa käymistä, mutta kilparyhmään voi toki halutessaan siirtyä. Harrastusryhmä 2. -tasolla on mahdollisuus harrastaa uintia 1-4krt /vko. Ilmoittauduthan erikseen kaikkiin viikon treeneihin. Ilmoittautuminen on sitova kausittain.

Uimarit harjoittelevat kausittain ja ovat seuran jäseniä.

Aikuisten harrasteryhmät

15-vuotiaista ylöspäin

Perustekniikka

Matalan kynnyksen uintiryhmä aikuiselle. Osallistumisvaatimuksena on uimataito, “koirauinti” tai “sammakko” riittää hyvin, eikä kasvoja tarvitse osata pitää tottuneesti vedessä. Opetus sisältää rintauinnin, vapaauinnin ja selkäuinnin perusteita. Opeteltavia asioita ovat mm. virtaviivainen uintiasento sekä potkujen ja käsivetojen liikeratojen hahmottaminen ja rytmittäminen. Pään laittamista veteen sekä hengitystekniikkaa harjoitellaan myös. Tavoitteena on ymmärtää uintiin vaikuttavia lainalaisuuksia sekä uimarin ja vesielementin suhdetta.

Opetussisältö on hyvä pohja omatoimiseen harjoitteluun. Uimarit voivat myös jatkaa harjoittelua Orcan harrastusryhmissä (tasot 1. tai 2.) tai aikuisten kilparyhmässä (Masters-ryhmä)

Harrastusryhmä 1.

Empty section. Edit page to add content here.

Harrastusryhmä 2.

Empty section. Edit page to add content here.

Yksityisopetus

Tarjoamme kaikentasoisille uimareille yksityisopetusta. Opetus järjestetään erikseen sovittaessa ja räätälöidään aina asiakkaan tason mukaan. Voit ottaa tunteja haluamasi määrän.

Hintaa 42€/45 min.

Tiedustelut: toiminnanjohtaja@orca.fi

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial